fbpx

Stanowisko zarządu Warty Poznań SA w sprawie decyzji Komisji Licencyjnej PZPN

Warta Poznań odwoła się od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, która ukarała klub odjęciem punktu w tabeli Fortuna 1 Ligi.

W środowe popołudnie PZPN wydał komunikat, w którym czytamy, m.in. „Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przeanalizowała dosłane przez Klub Warta Poznań dokumenty w ramach kryterium F.09, tym samym kończąc procedurę weryfikacji przedmiotowego kryterium. (…) W związku z powyższym Komisja postanowiła: A) na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub Warta Poznań SA sankcję regulaminową w postaci 1 (jednego) ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2018/2019, w związku z naruszeniem kryterium F.09;  (…) Klubowi Warta Poznań od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni”.

Stanowisko zarządu Warty Poznań SA jest następujące:

Kryterium F.09, o którym mowa, dotyczy „braku przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN”. Kara nałożona przez Komisję ma związek z ugodą, którą Warta Poznań zawarła ze swoim byłym zawodnikiem, Przemysławem Kitą. Klub miał wobec niego zaległości, które zostały w całości spłacone w 2018 roku, w terminie zawartym w ugodzie. Nie z winy klubu zawodnik otrzymał pieniądze po 30 listopada, czyli po terminie przewidzianym w „Podręczniku Licencyjnym”.

Warta Poznań SA złoży odwołanie od kary ujemnego punktu w bieżącym sezonie ligowym.