fbpx

Skuteczne odwołanie Warty Poznań

Jak wcześniej informowaliśmy, Zarząd Warty Poznań S.A. odwołał się od decyzji PZPN. Dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych wniosek Warty Poznań został podany pod obrady.

Polski Związek Piłki Nożnej w komunikacie wydanym w środę 16 stycznia, informował: „Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przeanalizowała dosłane przez Klub Warta Poznań dokumenty w ramach kryterium F.09, tym samym kończąc procedurę weryfikacji przedmiotowego kryterium. (…) W związku z powyższym Komisja postanowiła: A) na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub Warta Poznań SA sankcję regulaminową w postaci 1 (jednego) ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2018/2019, w związku z naruszeniem kryterium F.09;  (…) Klubowi Warta Poznań od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni”.

W środę, 23 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którym zostało rozpatrzone odwołanie Warty Poznań. Komisja zadecydowała uwzględnić odwołanie Klubu Warta Poznań i anulować nałożoną na Klub sankcję regulaminową odjęcia jednego punktu w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. Po 21. kolejkach Warta Poznań zajmuje 13. pozycje w tabeli Fortuna 1 Liga z 23. punktami na koncie.